ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ CƠ XƯƠNG KHỚP

Annual Scientific Conference on Rheumatology - VRA 2018

Hội nghị khoa học thường niên của Hội Thấp khớp học Việt Nam là sự kiện lớn và quan trọng nhất của ngành Thấp khớp học Việt nam diễn ra hàng năm.

Tin tức - sự kiện

đào tạo sau đại học

khám chữa bệnh

thông tin khoa

Phone

+84 24 3629 0484

Email Adress

coxuongkhopbachmai@gmail.com

Main Office Adress

Khoa Cơ Xương Khớp Bệnh Viện Bạch Mai
78 Đường Giải Phóng Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

liên hệ với chúng tôi