Khoa Cơ Xương Khớp tham gia Hội Khỏe do bệnh viện Bạch Mai tổ chức năm 2014

Ngày 25/10/2014, bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội Khỏe năm 2014. Hội khỏe diễn ra nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức …

Read moreKhoa Cơ Xương Khớp tham gia Hội Khỏe do bệnh viện Bạch Mai tổ chức năm 2014