Thông báo số 2: Đại hội Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) khóa 2017-2022 và Hội nghị khoa học thường niên

  HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM VV: Đại hội Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) khoá 2017 – 2022 Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XIV …

Read moreThông báo số 2: Đại hội Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) khóa 2017-2022 và Hội nghị khoa học thường niên