THÔNG BÁO ĐẠI HỘI HỘI LOÃNG XƯƠNG HÀ NỘI LẦN THỨ III HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI HỘI LOÃNG XƯƠNG HÀ NỘI LẦN THỨ III

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 07 tháng 10 năm 2017

Thành phố Ninh Bình

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

PROGRAM

 ĐẠI HỘI HỘI LOÃNG XƯƠNG HÀ NỘI LẦN THỨ III

VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2017

THE 3 rd CONGRESS AND SCIENTIFIC CONFERENCE

OF HANOI OSTEOPOROSIS ASSOCIATION IN 2017

 

Địa điểm:     Khách sạn The Reed, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Place:           The Reed Hotel, Ninh Binh City

Thời gian:    7h15 – 17h00, thứ 7, ngày 07 tháng 10 năm 2017

Time:           7h15 – 17h00 on Saturday, 07-October-2017

Chủ đề:        CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG

NHỮNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

(UPDATE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS

– APLICATIONS IN VIETNAM)

Chương trình dự kiến (Preliminary congress program)

 

Thời gian (TIME) Nội dung

(CONTENT)

Người thực hiện

(SPEAKERS)

07h15 -07h30 Đón tiếp đại biểu

Delegates reception

Ban tổ chức

ORGANIZERS

07h30 – 08h45 Đại hội Hội Loãng xương Hà Nội

Hanoi Osteoporosis Association Congress

Chương trình riêng
08h45 -8h50 Phát biểu khai mạc Hội nghị

Welcome and Opening Remarks

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Chủ tịch Hội Loãng xương Hà Nội

A/Prof.  Vu Thi Thanh Thuy

President of HN Osteoporosis Association

08h50 -8h55 Phát biểu của Chủ tịch Hội Thấp Khớp Học Việt Nam

Speech by President of Vietnam Rheumatology Association

GS.TS. Trn Ngc Ân

Chủ tịch Hội Thấp Khớp Học Việt Nam

Prof. Tran Ngoc An

President of Vietnam Rheumatology Association

08h55 -09h00 Phát biểu của Đại diện Sở Y tế Tỉnh Ninh Bình

Speech by  Representative of Ninh Binh’s Department of Health

Đi din Lãnh đạo SYT Ninh Bình

Representative of Ninh Binh’s Department of Health

BÁO CÁO KHOA HỌC

PHIÊN THỨ NHẤT: MẬT ĐỘ XƯƠNG VÀ GÃY XƯƠNG

          DO LOÃNG XƯƠNG

THE 1 th SESSION: BONE  MINERAL DENSITY AND FRACTURES

Chủ tịch đoàn/Chairs

GS.TS. Trần Ngọc Ân– PGS.TS. Vũ Thị Thanh Thủy – PGS.TS. Nguyễn Mai Hồng

09h00- 09h30 Đo mật độ xương ở trẻ em và thiếu niên

Measuring bone health in children and adolescents

GS. John Wark

BV Hoàng gia Melbourne  Australia

Prof. John Wark.

Royal Melbourne Hospital, Australia

09h30 -09h50 Đánh giá nguy cơ gãy xương: từ quần thể đến cá nhân

Fracture risk assessment: from population to individual

GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Viện Nghiên cứu Garvan, Australia

Prof, Nguyen Van Tuan Garvan Institute, Australia

9h50- 10h10 Sarcopenia -Tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Sarcopenia –Approach in diagnosis and treatment

PGS.TS. Nguyễn Mai Hồng

Bệnh viện Bạch Mai

A/Prof.  Nguyen Mai Hong

Bachmai Hospital

10h10-10h25 Tổng quan về các gen liên quan đến loãng xương và gãy xương

Overview of genes related to osteoporosis and fracture

TS.BS. Trần Thị Tô Châu

Khoa Cơ xương khớp

Bệnh viện Bạch Mai

PhD.MD Tran Thi To Chau.

Bachmai Hospital

10h25-10h35 Nghỉ giải lao (Teabreak)
10h35 PHIÊN THỨ 2:

VI CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ ĐIỀU TRỊ  LOÃNG XƯƠNG

THE 2 nd SESSION: BONE MICROARCHITECTURE AND OSTEOPOROSIS TREATMENT  

Chủ tịch đoàn/Chairs

PGS.TS. Lê Anh Thư – PGS.TS. Đặng Hồng Hoa – TS. Nguyễn Văn Hùng

10h35-10h55 Điều trị loãng xương ở người cao tuổi

Osteoporosis treatment in elderly patients

 

PGS.TS. Lê Anh Thư

Bệnh viện Chợ Rẫy- TP Hồ Chí Minh

A/Prof.  Le Anh Thu

Cho Ray Hospital – HCM City

10h55-11h05 Cập nhật các giải pháp trong điều trị loãng xương

Update on solution in treatment of osteoporosis

TS.BS. Nguyễn Văn Hùng

Bệnh viện Bạch Mai

PhD. Nguyen Van Hung

Bachmai Hospital

11h05-11h15 Vai trò kiểm soát đau và tính an toàn của NSAIDs trên bệnh nhân cao tuổi

Pain releases and safety of NSAID in elderly patient

PGS.TS. Nguyễn Mai Hồng

Bệnh viện Bạch Mai

A/Prof.  Nguyen Mai Hong

Bachmai Hospital

11h15-11h30 Thay đổi theo độ tuổi của cấu trúc xương khảo sát bằng pQCT

Age-related changes in bone structure assessed by pQCT

 

TS.BS. Hồ Phạm Thục Lan

BV Nhân dân 115, TP Hồ Chí Minh

PhD.MD Ho Pham Thuc Lan.

Ho Chi Minh City

11h30-11h50 Vi cấu trúc xương ở người Việt: Nghiên cứu Vietnam Osteoporosis Study (VOS)

Bone microarchitecture and bone fragility in Vietnamese: the Vietnam Osteoporosis Study (VOS)

GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Viện Nghiên cứu Garvan, Australia

Prof, Nguyen Van TuanGarvan Institute, Australia

11h50-12h00 Thảo luận

(discussion)

12h00 – 13h30  

Ăn trưa tại Hội nghị

 (Lunch time)

PHIÊN THỨ BA: LOÃNG XƯƠNG TRONG BỆNH LÝ LIÊN QUAN

THE 3 rd SESSION: OSTEOPOROSIS IN RELATED CONDITIONS

Chủ tịch đoàn/Chairs

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – PGS.TS. Trần Thị Minh Hoa – TS. Nguyễn Đình Khoa

13h30 – 14h00 Cập nhật loãng xương ở bệnh nhân đái đường

Update on osteoporosis in diabetes melitus

GS. John Wark

Bệnh viện Hoàng gia Melbourne  Australia

Prof. John Wark.

Royal Melbourne Hospital, Australia.

14h00-14h10 Nghiên cứu cấu trúc khối cơ thể ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Evaluation body composition in type 2 diabetic patients

PGS.TS. Lưu Thị Bình

Đại học Y Dược Thái Nguyên A/Prof.   Luu Thi Binh

Thai Nguyen university of medicne and pharmacy

14h10-14h20 Đánh giá cấu trúc khối cơ thể, mật độ xương và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấp

Evaluation of body composition, BMD and some related factors in women with rheumatoid arthritis

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc

Đại học Y Hà Nội

A/Prof.  Nguyen Vinh Ngoc

Hanoi Medical University

14h20 –14h30 Nghiên cứu chỉ số Zscore ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp

Evaluation of Z- score in patients with alkylosing spondylitis

Ths. Phùng Đức Tâm

Đại học Y Hà Nội

MD, Phung Duc Tam

Hanoi Medical University

14h30- 14h50 Loãng xương trong bệnh lý cường cận giáp trạng

Osteoporosis in hyperparathyroidism

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Đại học Y Hà Nội

A/Prof.  Nguyen Thi Ngoc Lan

Hanoi Medical University

14h50-15h00 Nghiên cứu nồng độ vitamin D ở bệnh nhân COPD

Evaluation of serum vitamin D level in COPD patients

PGS.TS. Đặng Hồng Hoa

ThS.BS. Trần Anh Sáng

Bệnh viện E, Hà Nội

A/Prof.  Dang Hong Hoa

MD, Tran Anh Sang

E Hospital, Hanoi

15h00-15h20 Thảo luận

(discussion)

15h20-15h30 Nghỉ giải lao (Teabreack)
15h30 PHIÊN THỨ 4

NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG

THE 4 th SESSION: RISK  FACTORS FOR OSTEOPOROSIS

PGS.TS Trần Hồng Nghị – PGS.TS. Đoàn Văn Đệ – PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc

15h30–15h40 Đánh giá kết quả thay khớp háng toàn phần không xi mang ở bệnh nhân loãng xương

Evaluation of nonciment total hip replacement in patients with osteoporosis

TS. Đào Xuân Thành

Khoa CTCH và Cột sống

Bệnh viện Bạch Mai

PhD. Dao Xuan Thanh

Bachmai Hospital

15h40-15h50 PM NextGcal giải pháp hữu hiệu trong phòng và hỗ trợ điều trị loãng xương

NextGcal: effective solution for  prevention and supportive treatment of osteoporosis

BS. Hoàng Anh Thư

Công ty Đại Bắc

Dr. Hoang Anh Thu

DaiBac Company

 

15h50-16h00 Nhuyễn xương ở bệnh nhân điều trị thuốc kháng virus viêm gan

Osteomalasia in patient treated with hepatic antiviral medication

BSCKII. Nguyễn Thị Thiên Hà

Phòng khám đa khoa Quốc tế Exon – TP Hồ Chí Minh

Dr. Nguyen Thi Thien Ha

Exon International Clinic

16h00-16h10 Vấn đề kinh tế y tế trong loãng xương

Medical economic in osteoporosis

ThS. Phạm Nữ Hạnh Vân

Đại học Dược Hà Nội

MD, Pham Nu Hanh Van

Hanoi Pharmacy University

16h10-16h20 Nghiên cứu áp dụng chỉ số OSTA  trong đánh giá nguy cơ loãng xương ở phụ nữ mãn kinh từ 40 tuổi trở lên

 OSTA  measurement for  assessment of osteoporosis risk factors in postmenopausal women aged under 40 yrs.

Ths. Ngyễn Ngọc Bích

Bệnh viện Bạch Mai

MD, Nguyen Ngoc Bich

Bachmai Hospital

16h20-16h30 Khảo sát tính đa hình tại SNP rs2241529 của gen DKK1 ở phụ nữ mãn kinh

Evaluation of polymorphism of SNP rs2241529 of DKK1 gen in postmenopausal women

Ths. Trần Phương Hải

Bệnh viện Bạch Mai

MD, Tran Phuong Hai

Bachmai Hospital

 

16h30-16h40 Hoạt động thể lực, vitamin D với loãng xương và sarcopenia

‘Physical activity, VitaminD, Osteoporosis and Sarcopenia’’

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Đại Học Y Hà Nội

PhD. Nguyen Thi Thanh Huong

Hanoi Medical University

 

16h40-17h00 Thảo luận (discussion)
17h00-17h10 Tổng kết hội nghị và bế mạc hội nghị

Wrap up summary and closing remarks

PGS.TS Vũ Thị Thanh Thủy

Chủ tịch Hội loãng xương HN

A/Prof: Vu Thi Thanh Thuy.

President of HaNoi Osteoporosis Association.

18h30-21h00 GALA DINNER

 

 

HỘI LOÃNG XƯƠNG HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

PGS.TS Vũ Thị Thanh Thủy

 

Leave a Comment