Trang chủ Thư điện tử Diễn Đàn Liên hệ
KHOA XƯƠNG KHỚP
  Giới thiệu về khoa
  Tin tức - Sự kiện
  Hoạt động của khoa
  Đào tạo
  Hội Loãng Xương Hà Nội
  Hội Thấp Khớp Học Hà Nội
  Nghiên cứu khoa học
  Hợp tác quốc tế
  Thư viện ảnh
  Hồ sơ - Tư liệu
LIÊN KẾT WEBSITE
THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM 1/2016
[ 1/27/2016 9:05:25 AM ]

DKIN CHƯƠNG TRÌNH HI NGHKHOA HC

HI THP KHP HC VIT NAM 2016

PROGRAM OF VIETNAM RHEUMATOLOGY ASSOCIATION SCIENTIFIC CONGRESS 2016

LÀO CAI NGÀY 1-3 THÁNG TƯ 2016

LAO CAI APRIL, 1st – 3rd 2016

Chương trình liên tục được cập nhật trên trang: http://coxuongkhopbachmai.org/

 

THI GIAN

TIME

TH 6 NGÀY 1/4/2016

FRIDAY, 1/4/2016

 

13h30-14h30

01.30pm-02.30pm

Đón tiếp đi biu và đăng ký hi ngh

Welcom Delegates and Conference registration

 

14h30-15h30

02.30pm-03.30pm

Hi tho vệ  tinh công ty Janssen

Janssen’s symposium

 

16h00-17h00

04.00pm-05.00pm

Hp ban chp hành Hi Thp khp hc

VRA Executive Committee Meeting

 

THI GIAN

TIME

TH 7 NGÀY 2/4/2016

SATURDAY, 2/4/2016

 

07h00-07h30

07.00am-07.30am

Đón tiếp đi biu

Welcom Delegates

Ban tổ chc

Organizers

 

07h30-07h40

07.30am-07.40am

Phát biu khai mc hi ngh

Congress Opening

GS. Trn Ngc Ân

Chủ tịch Hội Thấp Khớp Học Việt Nam

Prof. Tran Ngoc An

Chairman of Vietnam Rheumatology Association

 

07h40-07h45

07.40am-07.45am

Phát biu ca Đi din Tng Hi Y Hc

Speech by Vietnam Medical Association Representative

Đi din Tng Hi Y Hc

Vietnam Medical Association Representative

 

07h45-07h55

07.45am-07.55am

Phát biu ca Đi din Bộ Y tế

Speech by Ministry of Health Representative

Đi din Bộ Y tế

Ministry of Health Representative

 

07h55-08h00

07.55am-08.00am

Phát biu ca Đi din Sở Y tế Lào cai

Speech by Laocai Service of Health Representative

Đi din Sở Y tế Lào cai

Laocai’s Service of Health Representative

 

BÁO CÁO KHOA HC-PHIÊN THỨ NHT: TNG QUAN

SCIENTIFIC REPORTS- FIRST SESSION: OVERVIEW

Chủ tch đoàn/Chairs

GS.TS. Trn Ngc Ân- PGS.TS. Nguyn Thị Ngc Lan- PGS.TS. Lê Anh Thư- TS Đng Hng Hoa

 

08h00-08h30

08.00am-08.30am

Các tiến bộ trong điu trị bnh viêm cơ tự min

Advances in treatment of autoimmune myositis

Giáo sư Ingrid Lundberg
Viện Karolinska - Thụy điển

Prof.Ingrid Lundberg

Karolinska institute- Sweden

 

08h30-09h00

08.30am-09.00am

Cp nht xu hưng mi  trong điu trị thoái

hóa khp

Update on Medical Progress of Osteoathritis Treatment

Giáo sư Lichauco. JJT

Trung tâm  Khớp- Miễn dịch dị ứng

Manila, Philippines

Prof. Lichauco. JJT

Rheumatology, Allergy and Immunology Center - Manila, Philippines

 

09h00-09h30

09.00am-09.30am

Vai trò ca các thuc sinh hc trong điu trị Viêm khp dng thp

Role of Biologic Agents in treament of Rheumatoid Arthritis

Dr. Mok Chi Chiu

Bệnh viện Christian, Hong Kong

Dr. Mok Chi Chiu

United Christian Hospital, Hong Kong

 

 

09h30-10h00

09.30am-10.00am

Tea break and Poster session

 

10h00-10h30

10.00am-10.30am

Hiu quả ngăn nga tn thương cu trúc ca Adalimuab trên bnh nhân Viêm khp dng thp và Viêm ct sng dính khp

Effect of Adalimumab in Prevention of Structural Damage in Rheumatoid Athritis and Ankylosing Spondylitis

James Cheng-Chung Wei

Trường Đại học Y Trung Quốc

 

James Cheng-Chung Wei

China Medical University

 

 

10h30-11h00

10.30am-11.00am

Vai trò ca kháng TNF- alpha trong trong điu trị các bnh khp viêm

Role of Anti TNF- alpha Agents in Treatment of Arthritis

Báo cáo viên Australia

Presenter from Australia

 

BÁO CÁO KHOA HC -PHIÊN THỨ  HAI: THOÁI HÓA KHP

SCIENTIFIC REPORTS- SECOND SESSION: OSTEOARTHRITIS

Chủ tch đoàn/Chairs

PGS.TS. Vũ Đình Hùng- PGS.TS. Lê Thu Hà- PGS.TS. Vũ Thi Thanh Thy- TS. Nguyn Đình Khoa

 

11h00-11h15

11.00am-11.15am

Cp nht từ hội nghị ACR 2015 về  thoái

hóa khp

Update on Osteoathritis

From ACR -2015

PGS.TS. Nguyn Thị Ngc Lan

Trưng Đi hc Y Hà ni

Assoc. Prof. Nguyen Thi Ngoc Lan

Hanoi Medical University

 

11h15-11h25

11.15am-11.25am

Phong bế thn kinh Arnold (chm ln) trong điu trị đau gáy-na đu do thoái hóa ct sng c

Greater occipital nerve block in cervicogenic headache treatment

TS. Bùi Văn Giang

Trường Đại học Y Hà Nội

PhD. Bui Van Giang

Hanoi Medical University

 

11h25-11h35

11.25am-11.35am

UC 2- cp nht mi về  cơ chế tác dng

UC2-  update on Mechanism of Action

TS. Bùi Ngọc Alpha

Công ty Eco

PhD. Bui Ngoc Alpha

Eco Pharmaceutical Company

 

11h35-11h50

11.35am-11.45am

Nghiên cu hiu quả ca acid hyaluronic đưng ung (Duovial) trong điu trị thoái hóa khp gi nguyên phát

Research in Effect of Oral Acid Hyaluronic (Douvial) in Treatment of Primary Knee Osteoathritis

PGS.TS. Vũ Thanh Huyn

Viện Lão khoa Trung ương

Assoc.Prof. Vu Thanh Huyen

Central geriatric hospital

 

11h50-12h10

11.50am-12.10am

Hiu quả ca Tocilizumab trong điu trị Viêm khp dng thp

Efficacy of Tocilizumab in Treatment of Rheumatoid Arthritis

PGS.TS.Trn Thị Minh Hoa

Bnh vin Bch Mai Hà Ni

Assoc.Prof. PhD Tran Thi Minh Hoa

Bach Mai Hospital – Hanoi

 

12h10-12h20

12.10am-12.20pm

Sơ kết phiên bui sáng

Closing Remark

GS.TS. Trn Ngc Ân

Prof. PhD. Tran Ngoc An

 

12h25- 13h25: Hi tho vệ tinh công ty Boehringer Ingelheim (Luncheon)

12.25pm-01.25pm: Boehringer’s Symposium

 

BÁO CÁO KHOA HC - PHIÊN THỨ BA: CÁC KỸ THUT MI

SCIENTIFIC REPORTS- THIRD SESSION: NEW TECHNIQUES

Chủ tch đoàn/Chairs

PGS.TS. Võ Tam, - PGS.TS. Trn Thị Minh Hoa- PGS. Trn Hng Ngh- TS. Tăng Hà Nam Anh

 

13h30-13h45

01.30pm-01.45pm

Phu thut Chnh vo ct sng sử dng robot định vị chính xác

Surgical Treatment of Scoliosis using Robotic Guidance

GS. Nguyn Văn Thch

Trung tâm Phu thut ct sng-

bnh vin Vit Đc

Prof. Nguyen Van Thach

Center of Spine Surgery – Viet Duc Hospital

 

13h45-14h00

01.45pm-02.00pm

Nghiên cu hiu quả ca tiêm huyết tương giàu tiu cu (PRP) tự thân dưi hưng dn ca siêu âm trong điu trị viêm quanh khp vai thể viêm gân cơ nhị đu

Effects of Ultrasound-Guided Autologous Platelet-Rich Plasma Injections in Treatment of Biceps Tendonitis

PGS. Trn Hng Ngh

Bnh vin Trung ương quân đi 108

Assoc.Prof Tran Hong Nghi

Army Central Hospital 108

 

14h00-14h15

02.00pm-02.15pm

Đánh giá hiu quả tiêm huyết tương giàu tiu cầu ở bnh nhân viêm đim bám gân li cu ngoài xương cánh tay

Effects of Ultrasound-Guided Autologous Platelet-Rich Plasma Injections in Treatment of Lateral Epicondylitis

ThS. Nguyn Trn Trung

Bnh vin E

MD. Nguyen Tran Trung

E Hospital

 

14h15-14h30

02.15pm-02.30pm

Nghiên cứu ngắn hạn đánh giá hiệu quả giảm đau của liệu pháp Laser cường độ cao (HILT) trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp.

Short assessment ofanalgesic effects about using high intensity laser therapy in musculoskeletal diseasestreatment

BS. Phạm Thế Hiển

Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương

MD. Pham The Hien

Nguyen Tri Phuong Hospital

 

14h30-14h45

02.30pm-02.45pm

Điu trị phu thut ct sng bng phu thut ít xâm ln

Minimally Invasive Surgery for Spinal Surgery Treatment

TS. Nguyn Lê Bo Tiến

Trung tâm Phẫu thuật cột sống- bệnh viện Việt Đức

PhD. Nguyen Le Bao Tien

Center of Spine Surgery – Viet Duc Hospital

 

14h45-15h00

02.45pm-03.00pm

Kết quả c đu phu thut ni soi liên bn sng trong điu trị thoát vị đĩa đệm ct sng tht lưng cùng

Premilary results of laparoscopic surgery in treatment of lumbosacral disc herniation

TS. Nguyn Hoàng Long

PhD. Nguyen Hoang Long

 

15h00-15h15

03.00pm-03.15pm

Tng kết 7 năm phu thut ni soi qua lỗ liên hp trong điu trị thoát vị đĩa đm ct sng tht lưng

Summary of 7 Years of Intervetebrate Foramen Laparoscopic Surgery in Treatment of lumbar Disc Herniation

TS. Đinh Ngc Sơn

Trung tâm Phẫu thuật cột sống- bệnh viện Việt Đức

PhD. Dinh Ngoc Son

Center of Spine Surgery – Viet Duc Hospital

 

15h15-15h45

03.15pm-03.45pm

Tea break and Poster session

 

BÁO CÁO KHOA HC - PHIÊN THỨ TƯ: GÚT VÀ CÁC BNH KHP VIÊM

SCIENTIFIC REPORTS- FOURTH SESSION: ARTHRITIS GOUT AND ARTHRITIS

Chủ tch đoàn/Chairs

PGS.TS. Đoàn Văn Đệ -PGS.TS. Nguyn Vĩnh Ngc, PGS TS. Nguyn Mai Hng, BS. Thái Thị Hng Ánh

 

15h45-16h00

03.45pm-04.00pm

Quan nim hin nay về bnh gút, tình trng tăng acid uric máu và các bnh liên quan

Current Concept of Gout, Hyperuricemia and Related Diseases

PGS.TS. Lê Anh Thư

Bnh vin Chợ Ry- TP HCM

Assoc. Prof. Le Anh Thu

Cho Ray Hospital - HCMC

 

16h00-16h15

04.00pm-04.15pm

Cp nht chn đoán bnh gút

Update on Gout Diagnosis

PGS. Nguyn Vĩnh Ngc

Trưng Đi hc Y Hà ni

Assoc. Prof. Nguyen Vinh Ngoc
Hanoi Medical University

 

16h15-16h30

04.15pm-04.30pm

Cp nht điu trị bnh gút

Update on Gout Treatment

PGS.TS. Nguyn Mai Hng

Bnh vin Bch mai Hà ni

Assoc.Prof. Nguyen Mai Hong

Bach Mai Hospital – Hanoi

 

16h30-16h45

04.30pm-04.45pm

Nghiên cu giá trị ca du hiu đường đôi trong hình nh siêu âm khp và các mi liên quan ở bnh nhân gút nguyên phát ti Trung tâm Y khoa Medic TP HCM

Value of Double Contour Sign in Ultrasound and correlation with Primary Gout Patients at Medical Center Medic HCMC

BSCK II. Mã Nguyn Minh Tùng

Trung tâm Y khoa Medic TP HCM

MD.Ma Nguyen Minh Tung

Medic Medical Center HCMC

 

16h45-17h00

04.45pm-05.00pm

Đánh giá kết quả điu trị ca Forgut trên bnh nhân gút tiên phát

Assessment of Forgut Treatment Outcomes in Patients with Primary Gout

Ths Phan Thanh Tun

Bnh vin Chn thương chnh hình

Nghệ An

Dr. Phan Thanh Tuan

Nghe An Trauma and Orthopedics hospital

 

17h00-17h15

05.00pm-05.15pm

Nhân mt trưng hp viêm khớp nhiễm khuẩn

Septic arthritis: A Case report

TS. Lưu Thị Bình

Bnh vin Đa khoa Thái nguyên

PhD. Luu Thi Binh

Thai Nguyen national general Hospital

 

17h15

05.15pm

Sơ kết và Bế mc Hi ngh

Closing Remark and Conclusion

 

18h30-20h00

06.30pm-08.00 pm

GALA DINNER

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng khoa học

Scientific Council

 

 

GS.TS. Trần Ngọc Ân

Prof.PhD. Tran Ngoc An

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Assoc.Prof. PhD. Nguyen Thi Ngoc Lan

PGS.TS. Vũ Đình Hùng

Assoc.Prof. PhD. Vu Đinh Hung

PGS.TS. Đoàn Văn Đệ

Assoc.Prof. PhD. Đoan Van Đe

PGS.TS. Lê Anh Thư

Assoc.Prof. PhD. Le Anh Thu

PGS.TS. Võ Tam

Assoc.Prof. PhD. Vo Tam

PGS.TS. Lê Thu Hà

Assoc.Prof. PhD. Le Thu Ha

PGS. Trần Hồng Nghị

Assoc.Prof Tran Hong Nghi

PGS. Vũ Thị Thanh Thủy

Assoc.Prof. Vu Thi Thanh Thuy

PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc

Assoc.Prof. Nguyen Vinh Ngoc

PGS. TS. Trần Thị Minh Hoa

Assoc.Prof.PhD. Tran Thi Minh Hoa

PGS.TS. Nguyễn Mai Hồng

Assoc.Prof. PhD. Nguyen Mai Hong

TS. Đng Hng Hoa

PhD. Dang Hong Hoa

TS. Nguyễn Đình Khoa

PhD. Nguyen Dinh Khoa

BS.CK2 Thái Thị Hồng Ánh

Dr. Thai Thị Hong Anh

TS. Tăng Hà Nam Anh

PhD. Tang Ha Nam Anh

 

 

 

 

                 

 

Ban tổ chc hi ngh

Organizing Committee

GS.TS. Trn Ngc Ân

Prof. PhD. Tran Ngoc An

PGS.TS. Nguyn Thị Ngc Lan

Assoc.Prof. PhD. Nguyen Thi Ngoc Lan

PGS.TS. Vũ Đình Hùng

Assoc.Prof. PhD. Vu Đinh Hung

PGS.TS. Đoàn Văn Đ

Assoc.Prof. PhD. Đoan Van Đe

PGS.TS. Lê Anh Thư

Assoc.Prof. PhD. Le Anh Thu

PGS.TS. Võ Tam

Assoc.Prof. PhD. Vo Tam

TS. Nguyễn Ngọc Châu

PhD. Nguyen Ngoc Chau

BS CK II Bùi Việt Quý

Dr. Bui Viet Quy

 

 

 

 

Ban thư ký

Secretaries

TS. Trn Thị Tô Châu

PhD. Tran Thi To Chau

TS. Nguyễn Văn Hùng

PhD. Nguyen Van Hung

ThS. Bùi Hi Bình

MD. Bui Hai Binh

ThS. Hoàng Văn Dũng

MD. Hoang Van Dung

ThS Hunh Văn Khoa

MD. Huynh Van Khoa

ThS. Nguyn Thị Nga

MD.Nguyen Thi Nga

ThS. Nguyn Hoàng Thanh Vân

MD. Nguyen Hoang Thanh Van

ThS. Vũ Thị Thanh Hoa

MD. Vu Thi Thanh Hoa

 

Hi Thp Khp Hc Vit Nam

Chân thành cm ơn stài trca các công ty Dưc Phm

Vietnam Rheumatology Association
sincerely thanks for the support of the Pharmaceutical Companies

Công ty Dược phẩm Hoffmann-La Roche

Hoffmann-La Roche Pharmaceutical Company

Công ty TRB Chemedical

TRB Chemedical Pharmaceutical Company

Công ty Dược phẩm Boehringer Ingelheim International GMBH tại Việt Nam

Boehringer Ingelheim International GmbH

Vietnam Representative Office

Công ty cổ phần Dược Thiên Thảo

Thien Thao Pharma., JSC

VPĐD Công ty Dược phẩm Hyphens

Rep. Office of Hyphens Pharma Pte Ltd

Công ty Dược phẩm HQ

HQ Pharma Co,Ltd

Công ty TNHH Dịch vụ y tế Hưng Thành

Hungthanh Services medical Co.,Ltd

VPĐD AbbVie BioPharmaceuticals

Rep. Office of AbbVie BioPharmaceuticals GMBH

 

 

 

 

....

 

 

 

[ Print this page ]   [ Trang trước ] [ Đầu trang ]
Tin mới
  DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM KHÓA 2017-2022 VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2017(8/1/2017)
  Thông báo số 2: Đại hội Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) khóa 2017-2022 và Hội nghị khoa học thường niên (11/3/2017)
  Dự kiến Chương trình Hội nghị khoa học Cơ Xương Khớp 12.10.2017(1/6/2017)
  THÔNG BÁO ĐẠI HỘI HỘI LOÃNG XƯƠNG HÀ NỘI LẦN THỨ III HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2017(17/8/2017)
Tin đã đưa
  Mời đăng ký tham gia để nhận 3 giải thưởng của APLAR 2016(13/12/2015)
  Mời tham gia Diễn đàn quốc tế các bệnh lý Xương khớp tại Moscow, CHLB Nga(9/12/2015)
  Mẫu đăng ký tham dự & đăng ký báo cáo tại hội nghị VRA 4/2016(18/11/2015)
  THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM 11/2015(18/11/2015)
  HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP NGÀY 12-10-2015 NHÂN KỶ NIỆM 105 NĂM BỆNH VIỆN BẠCH MAI(26/10/2015)
  SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THÁNG 5, THÁNG 6/2015(5/8/2015)
  TỔNG KẾT LỚP TẬP HUẤN (5/8/2015)
  MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH LÝ VIÊM MẠCH VỚI GIẢI THƯỞNG LỚN(1/8/2015)
  THÔNG BÁO CỦA HỘI LOÃNG XƯƠNG HÀ NỘI (Cập nhật 9.4.2015)(9/4/2015)
TIN NỔI BẬT
  THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI
  Đăng ký xem nội dung một số phiên họp của Hội nghị thường niên ACR/ARHP từ 3-8 tháng 11/2017
  Dự kiến Chương trình Hội nghị khoa học Cơ Xương Khớp 12.10.2017
  CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM KHÓA 2017-2022 VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2017
  Thông báo số 2: Đại hội Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) khóa 2017-2022 và Hội nghị khoa học thường niên
  DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM KHÓA 2017-2022 VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2017
  THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM 1/2016
  THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM 11/2015
  HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP NGÀY 12-10-2015 NHÂN KỶ NIỆM 105 NĂM BỆNH VIỆN BẠCH MAI
  SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THÁNG 5, THÁNG 6/2015
KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP - BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 844 3869 3731 - Fax: 844 3869 1607

Copyright © 2010 Khoa Cơ Xương Khớp Bệnh Viện Bạch Mai