Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đồng nghiệp, đối tác, bệnh nhân có thể liên hệ với Trung Tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh Viện Bạch Mai qua các phương thức sau:
Địa chỉ hành chính:
TRUNG TÂM CƠ XƯƠNG KHỚP BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Số 78 đường Giải Phòng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3629 0484
Fax: +84 24 3629 0461
Email: coxuongkhopbachmai@gmail.com, trungtamcoxuongkhop@gmail.com
Website: http://www.trungtamcoxuongkhop.com

Trong Bệnh viện Trung tâm Cơ xương khớp tại tầng 5 nhà P (nhà Việt Nhật)