MỜI ĐĂNG KÝ GỬI BÀI TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI APLAR 2014

Hạn chót để gửi đăng là 1/12/2013. Các Nội dung bao gồm:

Các hội chứng đau

Bệnh thoái hóa khớp

Bệnh gút và các bệnh viêm khớp do vi tinh thể khác

Bệnh lupus ban đỏ hệ thống

Bệnh loãng xương

Và nhiều bệnh khác

Mọi chi tiết, địa chỉ, cách đăng ký và gửi bài xin liên hệ theo đường link:

Leave a Comment