HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP NGÀY 12-10-2015 NHÂN KỶ NIỆM 105 NĂM BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Nhằm hướng tới kỉ niệm 105 năm thành lập Bệnh viện Bạch mai, nhân ngày thế giới phòng chống bệnh khớp12/10 , học ngày 12/10/2015 khoa Cơ Xương Khớp bệnh …

Read moreHỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP NGÀY 12-10-2015 NHÂN KỶ NIỆM 105 NĂM BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Khoa Cơ Xương Khớp tham gia Hội Khỏe do bệnh viện Bạch Mai tổ chức năm 2014

Ngày 25/10/2014, bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội Khỏe năm 2014. Hội khỏe diễn ra nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức …

Read moreKhoa Cơ Xương Khớp tham gia Hội Khỏe do bệnh viện Bạch Mai tổ chức năm 2014